High Speed Ring

Längd: 4345 meter

Land: Japan

Typ av bana: Original Circuit

Klockslag, väderförhållanden
Sunrise
Early Morning
Late Morning
Afternoon
Evening
Sunset
Twilight
S01-S18
C01-C06
R01-R08