Regler först, köra sen

Här nedan presenteras de vanligaste regelverken för såväl SRL i stort som för enskilda seriers reglementen. Dessa reglementen är lämpliga att ha läst igenom innan man börjar köra i SRL och/eller i respektive serie man vill delta i. Ytterligare information finns även under alla dokument.

Aktuella reglementen

Grundregler SRL

Grundregler SRL – Här hittar du basen för våra reglementen. Detta är vårt "styrande" dokument som vi använder som grund för hur vi ska köra våra serier och hur våra förare ska bete sig. Vilket ansvar en förare har och även en hel del tekniska regler som vi ska kunna luta oss mot i den mån det behövs.

Reglemente SSGr3

Reglemente för Svenska Serien Gr.3 – SSGr3 är med all rätta "kungaklassen" i SRL, då det är den serie som hängt med sedan allra första början. Baseras på verklighetens GT3-bilar. I detta dokument beskrivs de specifika regler som gäller för denna serie.

Reglemente SSGr4

Reglemente för Svenska Serien Gr.4 – SSGr4 kan lite elakt kallas "lillebrorsan" till Gr.3, men klassen som sådan lämpar sig ganska väl för nybörjare, med lite mindre motorstarka bilar som baseras på verkliga GT4-bilar. I detta dokument beskrivs de specifika regler som gäller för denna serie.

Reglemente SRL Daily Races

Reglemente för SRL Daily Races – Det kanske är lite fel att kalla det för "daily races" då de inte körs riktigt varje dag, men det här är en serie med ett enklare upplägg för upp till 16 förare med slumpmässigt genererade race; olika banor, olika bilar, olika förutsättningar. I detta dokument beskrivs de specifika regler som gäller för denna serie.


Övrigt

Startförfarande vid formationsvarv

Hur vi kör formationsvarv – I vissa serier körs ett formationsvarv innan starten går. Det ger en viss extra realism och tillåter att förarna värmer upp däck m.m. innan starten går. Det kan vara bra att ha läst igenom detta dokument så man vet hur det är tänkt att genomförandet av formationsvarv och efterföljande start går tillväga.


Ej aktuella reglementen

Reverse grid för race med 2 heat

Reverse grid för race med 2 heat – Från säsong 13 av SSGr3 har vi testat lite att köra dubbla heat (något kortare) där första heatets resultat avgör startordning för heat 2 – i korthet; de 2 sista i t.ex. A-final byter plats med de två första i B-final. Resterande fältet kör omvänd startordning från första heatets resultat.

In-game penalties

Hantering av in-game penalties – Det här med spelets inbyggda penalties är ett rörligt mål, tyvärr. Hur hårt dessa penalties slår varierar med uppdateringarna på spelet, men i sådana fall då penalties används så ger det här information om hur vi tänker oss att vi ska avtjäna in-game penalties.

Reglemente SSGr2

Reglemente för Svenska Serien Gr.2 – SSGr2 är en "smalare" serie framförallt med tanke på att klassen endast innehåller 6 olika bilar från två olika generationer. Klassen baseras i dagsläget på den japanska Super GT-serien. I detta dokument beskrivs de specifika regler som gäller för denna serie.

Reglemente SRL Endurance

Reglemente för SRL Endurance – Endurance-serien är en serie där racen ofta är flera timmar långa. En säsong i denna serie sträcker sig oftast över flera race på samma bana, där varje race är 2-4 timmar långt. Klass på bil kan variera såväl från säsong till säsong som under säsong. I detta dokument beskrivs de specifika regler som gäller för denna serie.