Regler först, köra sen

Här nedan presenteras de vanligaste regelverken för såväl SRL i stort som för enskilda seriers reglementen. Dessa reglementen är lämpliga att ha läst igenom innan man börjar köra i SRL och/eller i respektive serie man vill delta i. Ytterligare information finns även under alla dokument.

Aktuella reglementen

Grundregler SRL

Grundregler SRL – Här hittar du basen för våra reglementen. Detta är vårt "styrande" dokument som vi använder som grund för hur vi ska köra våra serier och hur våra förare ska bete sig. Vilket ansvar en förare har och även en hel del tekniska regler som vi ska kunna luta oss mot i den mån det behövs.

Reglemente SSGr3

Reglemente för Svenska Serien Gr.3 – SSGr3 är med all rätta "kungaklassen" i SRL, då det är den serie som hängt med sedan allra första början. Baseras på verklighetens GT3-bilar. I detta dokument beskrivs de specifika regler som gäller för denna serie.

Reglemente SSGr4

Reglemente för Svenska Serien Gr.4 – SSGr4 kan lite elakt kallas "lillebrorsan" till Gr.3, men klassen som sådan lämpar sig ganska väl för nybörjare, med lite mindre motorstarka bilar som baseras på verkliga GT4-bilar. I detta dokument beskrivs de specifika regler som gäller för denna serie.

Reglemente SSGr3

Reglemente för SRL 750 Club Sport – Club Sport-serien är en serie helt utan poäng, och man kan köra med i princip vilken bil man vill upp till 750PP (max 600 BHP och minst 1000 kg). I detta dokument beskrivs de specifika regler som gäller för denna serie.


Övrigt

Startförfarande vid formationsvarv – ej uppdaterat för GT7

Hur vi kör formationsvarv – I vissa serier körs ett formationsvarv innan starten går. Det ger en viss extra realism och tillåter att förarna värmer upp däck m.m. innan starten går. Det kan vara bra att ha läst igenom detta dokument så man vet hur det är tänkt att genomförandet av formationsvarv och efterföljande start går tillväga.