Klasserna i Gran Turismo 7

I Gran Turismo 7 finns det för närvarande 5 olika namngivna klasser, som är mer eller mindre baserade på existerande eller tidigare raceklasser som t.ex. GT3, GT4 och Super GT. Utöver dessa finns en mängd vanliga bilar, prototyper och rena fantasibilar som inte faller in under dessa kategorier.

Raceklasser

Gr.1

Bilarna i Gr.1 baseras i viss mån på LMP1 (Le Mans Prototype), men i spelet återfinns såväl bilar från Group C som rena fantasibilar från Polyphony Digitals Vision GT-satsning. Dessa bilar varierar fortfarande väldigt i karaktär, och den stora variationen kan göra den här klassen lite problematisk. De gånger vi kör Gr.1 inom SRL brukar vi köra antingen onemake, Le Mans-modellerna eller Grupp C var för sig.

Gr.2

Kategorin Gr.2 innehåller i första hand bilar från den japanska SUPER GT-serien (tidigare känd som JGTC; Japanese Grand Touring Championship). Bilarna baseras löst på befintliga modeller från bl.a. Honda, Nissan och Lexus men är kraftigt modifierade med hög downforce och motorer på drygt 500 hk och en vikt runt 1000 kg.

Gr.3

Bilarna i Gr.3 är baserade på verklighetens GT3-klass, som har sin bas i produktionsbilar som racetrimmats med mellan 500-600 hk och en vikt på 1200-1300 kg. Klassen tillåter en hel del aerodynamiska modifikationer på bilarna, vilket ger markant snabbare kurvhastighet än den långsammare Gr.4-kategorin. I spelet återfinns totalt omkring 40 modeller.

Gr.4

Gr.4-kategorin är den "minsta" av raceklasserna i spelet, där bilarna i praktiken är lätt modifierade banversioner av vanliga modeller. Kategorin baseras på det som kallas GT4-klassen, där alla deltagande bilar godkänns av FIA för att hålla nere prestanda och kostnader. Klassen körs i verkligheten även på nationell nivå, och ibland tillsammans med GT3-klassen. I SRL har vi i olika omgångar kört Gr.4 med varierande deltagande, men vi hoppas att intresset för kategorin ska öka.


Vanliga och sportbilar

De okategoriserade bilarna är i de allra flesta fall helt "normala" bilar, även om många av dem lutar mer åt prestanda-hållet av modellen ifråga. Här återfinns även Vision GT-bilarna, med helt vilda idéer på hur man skulle kunna bygga en bil; t.ex. Tomahawk med drygt 2500 hk och aktiv aerodynamik.


Rallybilar

Gr.B

Gran Turismos "svarta får" på många sätt. De bilar som i spelet går under kategorin Gr.B kallas ibland för "rallybilar", och i viss mån stämmer det väl, men i jämförelse med moderna rallyspel så är känslan inte riktigt verklighetstrogen. Man kan ändå ha ganska roligt med dessa bilar både på grus och asfalt. Tyvärr är antalet rallybanor i spelet begränsat och kategorin något obalanserad.