Klasserna i GT Sport

I Gran Turismo Sport finns det för närvarande 15 olika klasser, varav 4 är baserade på existerande eller tidigare raceklasser som t.ex. GT3, GT4 och Super GT. Utöver dessa finns vanliga bilar, prototyper och rena fantasibilar.

Raceklasser

Gr.1

Bilarna i Gr.1 baseras i viss mån på LMP1 (Le Mans Prototype), men i spelet återfinns såväl bilar från Group C som rena fantasibilar från Polyphony Digitals Vision GT-satsning. Dessa bilar varierar fortfarande väldigt i karaktär, och den stora variationen gör den här klassen lite problematisk. De gånger vi kör Gr.1 inom SRL brukar vi köra antingen onemake, Le Mans-modellerna eller Grupp C var för sig.

Gr.2

Kategorin Gr.2 innehåller för närvarande endast 6 bilar, och dessa kommer från den (i första hand) japanska SUPER GT-serien (tidigare känd som JGTC; Japanese Grand Touring Championship). Bilarna baseras löst på befintliga modeller från Honda, Nissan och Lexus men är kraftigt modifierade med hög downforce och motorer på drygt 500 hk och en vikt runt 1000 kg. I spelet förekommer dels 3 modeller med sugmotorer från 2008 års GT500, dels 3 turbomatade modeller från 2016. I race är dessa bilar hyfsat jämna, och vi kör dem utan större problem tillsammans i SRL.

Gr.3

Bilarna i Gr.3 är baserade på verklighetens GT3-klass, som har sin bas i produktionsbilar som racetrimmats med mellan 500-600 hk och en vikt på 1200-1300 kg. Klassen tillåter en hel del aerodynamiska modifikationer på bilarna, vilket ger markant snabbare kurvhastighet än den långsammare Gr.4-kategorin. I spelet återfinns totalt cirka 35 modeller. Dock har vi valt att tills vidare utesluta de bilar som är baserade på Vision Gran Turismo.

Gr.4

Gr.4-kategorin är den "minsta" av raceklasserna i spelet, där bilarna i praktiken är lätt modifierade banversioner av vanliga modeller. Kategorin baseras på det som kallas GT4-klassen, där alla deltagande bilar godkänns av FIA för att hålla nere prestanda och kostnader. Klassen körs i verkligheten även på nationell nivå, och ibland tillsammans med GT3-klassen. I SRL har vi i olika omgångar kört Gr.4 med varierande deltagande, men vi hoppas att intresset för kategorin ska öka.


Vanliga och sportbilar

N100, N200, N300 ... N1000

Bilarna i N-kategorierna är i de allra flesta fall helt "normala" bilar, även om många av dem lutar mer åt prestanda-hållet av modellen ifråga. Här kan man hitta allt från bilar med 17 hästkrafter upp till nästan 1000 hk. Generellt kan man säga att N-siffran representerar den övre gränsen för antal hästkrafter; N600 har bilar från drygt 500 hk upp till strax över 600 hk t.ex. I SRL kör vi endast N-klasserna i SRL Daily Races, dock har vi valt att utesluta vissa bilar som inte är i paritet med resten av modellerna i kategorin.


Rallybilar

Gr.B

Gran Turismo Sports "svarta får" på många sätt. De bilar som i spelet går under kategorin Gr.B kallas ibland för "rallybilar", och i viss mån stämmer det väl, men i jämförelse med moderna rallyspel så är kategorin inte riktigt verklighetstrogen. Man kan ändå ha ganska roligt med dessa bilar både på grus och asfalt. Tyvärr är antalet rallybanor i spelet begränsat och kategorin något obalanserad, så den här kategorin förekommer endast i SRL Daily Races.


Övriga bilar

Gr.X

Här frodas bland annat Vision GT-bilarna, med helt vilda idéer på hur man skulle kunna bygga en bil; t.ex. Tomahawk med drygt 2500 hk och aktiv aerodynamik. Men kategorin huserar t.ex. även den betydligt mer beskedliga eldrivna BMW i3. Rent krasst så kan man inte riktigt anordna race i Gr.X då kategorin innehåller så vitt skilda bilar. I de fall vi kör Gr.X så gör vi det med speciellt utvalda bilar; t.ex. Super Formula eller Formel 1.