Jag känner en bot...

Vår "bot", SRLBot, spelar en central roll i SRL:s verksamhet. Spindeln i nätet kan man på många sätt kalla den. För dig som förare och deltagande i SRL:s race så är det viktigt att du sätter dig in i hur det hela fungerar – annars är det stor chans att du inte kan delta alls!

Vad är en bot?

Enkelt beskrivet så är en "bot" ett program, eller applikation, som hela tiden körs och lyssnar på speciella kommandon, exempelvis som i vårt fall där den lyssnar efter kommandon via Discord.

Vad gör boten då?

I just det här fallet så är vår bot kopplad till en databas där den lagrar information om vilka race som kommer, och meddelar när det är dags för race, hur man gör för att registrera sig och så vidare. Den hanterar även registrering av förare på racedagen, uppdelning av kvalande förare, tar emot inmatning av kvaltider samt delar upp de kvalande förarna i finaler. Den uppdaterar även hemsidans innehåll.

Boten är också admingruppens gränssnitt mot databasen, och det är på det sättet som vi administrerar serierna, säsongerna och racen.

Måste jag använda boten?

Det korta svaret är: Ja, det måste du.

Exakt vilka kommandon du behöver lära dig beror väldigt mycket på vad du vill göra i SRL. Ska du bara köra som "privatförare" så är det inte så mycket man behöver lära sig. Ska du ha ett eget team och kanske lägga till förare till det så är det lite mer.

Ok, var börjar jag?

Bäst är alltid att börja från början, med introduktionen till boten. Där förklaras hur du gör för att registrera dig i boten, vilket du måste göra för att kunna delta i SRL:s serier.

Man bör också ta en titt på de generella kommandon som finns, t.ex. !help, liksom kommandon för förare. Många av serierna kräver att man har registrerat en bil för säsongen t.ex. För den som vill köra ett eget team så finns det även dokumentation för hur man går till väga med den biten. Fråga gärna på Discord om det är något du undrar över!