Hall of fame

Här nedan presenteras de högst placerade förarna och teamen i SRL och Svenska Serien. Observera att såväl förare som team kan ha bytt namn genom åren och säsongerna, men i den mån det är samma så länkas förare respektive team till rätt sida.

SRL: Svenska Serien Gr.3

Förarmästerskap
TeammästerskapSRL: Svenska Serien Gr.4

Förarmästerskap
TeammästerskapSRL Daily Races

Förarmästerskap
Förarmästerskap
2020: TSR_T5Black
2019: Bornhall

Förarmästerskap
2020: TGR_Tirwyn
2019: TSR_T5Black

Förarmästerskap
2020: schlafhund
2019: Ciorillian

SRL: Svenska Serien Gr.2

Förarmästerskap
Teammästerskap
Förarmästerskap
S3: TSR_T5Black
S2: TRL_ERAZER (FOCI)
S1: FireZtorM1337
Teammästerskap
S3: SouthWest Racing SLR
S2: FOCI
S1: Göteborg Driving Academy

Förarmästerskap
S3: skaningen (SouthWest Racing SLR)
S2: SwOiL (FOCI)
S1: TRL_ERAZER
Teammästerskap
S3: Team Mediapro
S2: RedBull Racing
S1: Team Mediapro

Förarmästerskap
S3: TSR_SwOiL
S2: T5Black (RedBull Racing)
S1: SwOiL (Göteborg Driving Academy)
Teammästerskap
S3:
S2: The Division Racing
S1: Roadkill Racing

SRL Endurance League

Förarmästerskap
Förarmästerskap
S5: O_Abrahamsson
S4: TRL_ERAZER
S3: Ciorillian
S2: TSR_T5Black
S1: StiligeDan

Förarmästerskap
S5: TRL_ERAZER
S4: TSR_T5Black
S3: TSR_T5Black
S2: Bornhall
S1: Belfion75 / skaningen

Förarmästerskap
S5: skaningen
S4: Faran007
S3: Faran007
S2: SwOiL
S1: Faran007

SRL Swedish Cup

Förarmästerskap
Teammästerskap
Förarmästerskap
S1: TRL_ERAZER
Teammästerskap
S1:

Förarmästerskap
S1: skaningen
Teammästerskap
S1:

Förarmästerskap
S1: TSR_T5Black
Teammästerskap
S1:

SRL: Classic Grupp C

Förarmästerskap
Teammästerskap
Förarmästerskap
S1: FireZtorM1337
Teammästerskap
S1: Team Mediapro

Förarmästerskap
S1: Bornhall (Team Mediapro)
Teammästerskap
S1: The Division Racing

Förarmästerskap
S1: connyraykarlsson
Teammästerskap
S1: Roadkill Racing