FAQ – Frequently Asked Questions

Vanliga frågor kring SRL

En del frågor dyker upp oftare än andra, en del saker kan vara bra att veta och så vidare. Här är en liten samling med frågor som kanske kan få åtminstone ett behjälpligt svar till att börja med. Är det något annat ni undrar över så tveka inte att kontakta oss via PSN!

– Vad är Swedish Racing League?

Swedish Racing League (SRL) är en sammanslutning av förare som kör organiserade serier i spelen Gran Turismo 7 på PlayStation 4 och 5. Det som sedermera blev SRL grundades från början hösten 2017 av Kristoffer Östman när Gran Turismo Sport släpptes. Då i första hand under epitetet "Svenska Serien". Kristoffer samlade ihop ett litet gäng förare i spelet och började köra under mer eller mindre organiserade former i första hand i spelets Gr.3-kategori. Säsong 1 av "Svenska Serien" kördes med början 1 januari 2018.

Under försommaren när många förare lämnade spelandet till fördel för vad som skulle komma att bli en av Sveriges varmaste och torraste somrar så tog i första hand två andra förare över rodret; Peter Bornhall och Simon Westerlund. Detta med målsättningen att i första hand försöka se till att den community som hade byggts upp skulle leva vidare och utvecklas när sommaren kom till ända. Det var under denna period som Bornhall utvecklade den första versionen av den bot som idag ligger till grund för själva administreringen av serierna. I samband med detta togs även det övergripande namnet Swedish Racing League, och "Svenska Serien Gr.3" hamnade då som en serie under SRL:s flagg, så att säga.

I dagsläget är det flera förare som hjälps åt, ingen nämnd ingen glömd.

– Hur är SRL organiserat?

SRL är vad vi kallar en "lös sammanslutning av förare" helt enkelt. Det finns inte någon juridisk person i form av en förening eller liknande bakom, d.v.s. ingen styrelse eller ordförande. Den som vill ställa upp och organisera något eller bara vill hjälpa till är välkommen att göra så under de regler och riktlinjer som utarbetats sedan starten.

I grova drag "leds" SRL av ett fåtal förare som i första hand utvecklar och utvärderar reglemente, lägger upp racekalender och hostar kval- och racelobbies. Dessa förare har inte blivit demokratiskt valda, utan har istället utkristalliserat sig utefter kunskap, engagemang och i viss mån behov från seriernas sida ("funktionärer" för att hålla extra lobbies och liknande).

– Hur gammal måste jag vara för att få delta i SRL?

Generellt sett 18 år eller äldre. Medelåldern bland förarna ligger omkring 35 år och många förare tar racingen tillräckligt seriöst för att det inte kan klassas som ett "spel" i den enkla benämningen. Många avsätter tid från familjeliv för att delta, och vill slippa krångel på grund av att någon förare inte är tillräckligt mogen för att lära sig regler och hur man beter sig på banan och i samspelet runt omkring.

SRL försöker dock vara inkluderande snarare än exkluderande, och dispens *kan* ges om vederbörande förare på förhand kan visa god kännedom om och efterfölja de regler som gäller på en riktig racerbana som är applicerbara i spelen. Till detta kräver vi att man kan visa förmåga att lära sig såväl vad som gäller på och av banan både vad gäller kunskap om regler som uppförande gentemot andra förare. Respekt och hänsyn är något man som ny förare börjar med att visa andra, för att visa att man förstår spelets regler och racingens anda.

– Hur ska jag göra för att gå med i Swedish Racing League?

Först och främst – kontakta oss gärna i spelet eller på Discord! Då kan vi hjälpa dig att komma igång. Discord är i första hand det vi använder för att förmedla information till de som kör, där du kan lyssna av vad som händer, snacka med andra som kör och ställa frågor om det är något du undrar över.

Mer specifikt så bör man efter att ha gått med på Discord göra sig bekant med vår bot; SRLBot. Man gör sig känd för boten genom att via Discord skicka ett kort kommando på vår Discord-server; så här: !hello

Detta kommando gör att boten registrerar dig, varefter du kan ange ditt PSN-id och börja köra som en förare i SRL.

Du hittar en introduktion till SRLBot här: Introduktion till SRLBot

Som deltagare ska man även kunna framföra sin bil på banan på ett säkert sätt. Det är ingen idé att gå med i SRL och försöka köra serietävlingar om man inte redan ÄR hyfsat bra på att köra racingspel. Det kräver en hel del kunskap, och vi reserverar oss rätten att neka deltagande i kval och tävling om vi bedömer att en förare inte verkar besitta de kunskaper som vi anser är nödvändiga för deltagande. Uppfyller man inte dessa krav omedelbart så kan vi i många fall ställa upp på "förarprov" där föraren får chans att visa att de lärt sig framföra sin bil på banan på ett säkert sätt.

– Jag får inte något svar från boten, vad gör jag för fel?

Normalt så kan det ta upp till cirka 30 sekunder för boten att svara, speciellt om det är hög belastning på den. Så ge den en chans innan du skickar ett meddelande igen. I vissa lägen kan det ta längre tid för boten att svara, t.ex. vid inmatning av kvaltider då många förfrågningar inkommer under kort tid.

I en del fall kan det även vara så att boten ligger nere för underhåll eller att Discord för tillfället krånglar (detta händer sällan, men förekommer). Man kan testa att skicka ett enkelt kommando till boten och se om man får svar, t.ex. !hello

Du hittar en introduktion till SRLBot här: Introduktion till SRLBot

– Vad kostar det att gå med i SRL?

Det kostar ingenting att gå med i SRL. Då det i dagsläget inte finns en bakomliggande förening eller liknande så känns det inte rätt att en eller ett par privatpersoner ska dra ekonomisk fördel och eventuellt riskera att hamna i en situation där någon känner sig lurad eller på något sätt vill kräva pengarna tillbaka.

Vad som eventuellt händer i framtiden vet vi inte ännu. I den mån en förening eller liknande skulle startas så får vi ta ställning till det den dagen.

– Kan jag sponsra SRL på något sätt?

I praktiken "kostar" SRL ingenting för deltagarna, och det finns ingen bakomliggande förening eller liknande som på ett bra sätt kan acceptera några monetära och/eller materiella gåvor. Domänerna som används ägs av Bornhall som är en av SRL:s admins och som även utvecklat och driftar den "bot" som SRL använder sig av för insamling av t.ex. kvaltider, anmälan till race och liknande. Detta bekostas av vederbörande i form av framförallt tid (hosting av domäner och webbhotell kostar relativt lite, runt en tusenlapp per år).

Den som vill kan sponsra arbetet runt omkring utvecklingen av boten och hemsidan (t.ex. domänkostnad, webbhotell) direkt till Bornhall, det finns länkar längst ner på förstasidan för att sponsra via Patreon, Paypal eller via Swish.

– Hur ser framtiden ut för Swedish Racing League?

Helt ärligt, det vet vi inte. I dagsläget är SRL en lös sammanslutning av förare, varav en del tagit på sig en mer administrativ och/eller teknisk roll och styr det dagliga arbetet med de serier som ingår i SRL. Vi hoppas och tror ju naturligtvis att vi kan växa med tiden, och vi har alltid målsättningen att få in fler seriösa förare i serierna.

Vill man samarbeta med oss i SRL så hör av er! Exakt hur ett samarbete utvecklas och vilken riktning det tar återstår att se. Vi är öppna för samarbete!

– Var hittar jag reglemente och liknande?

Dels finns det under 'Dokument' en länk till våra s.k. Grundregler. De är "grundbulten" i SRL, och de regler vi faller tillbaka på. I takt med att SRL växer och vi behöver ta ställning till oväntad problematik så kommer grundreglerna att revideras löpande.

Respektive serie har sina egna reglementen, som man oftast hittar via länkar på respektive series egen sida. Dessa sidor hittar man genom att först klicka på 'Serier' och sedan på den serie man är intresserad av. Där hittar man det mesta som rör just den serien, vad gäller deltagare, inställningar, aktuella och tidigare säsongers resultat m.m.

– Vad är en bra start för att läsa på?

Det finns några bra ställen att börja på, men här är en liten lista:

– Varför är det så stort fokus på Gr.3?

Helt enkelt för att det är där det största intresset har funnits. Som community är SRL förhållandevis litet, vi ligger på drygt 200 registrerade förare. Somliga kör, somliga kör inte. Normalt ligger det på cirka 50 aktiva förare under en 3-månaders period. Vissa har genom åren lagt den virtuella hjälmen på hyllan, en del tar pauser under delar av året. Så för att inte splittra en liten community för mycket så har det mer eller mindre organiskt blivit så att Gr.3 har varit den klass som flest velat och kunnat köra.

Under tiden sen starten så har det dock körts serier i både Gr.1, Gr.2 och Gr.4. Även serier med mer specialinriktning, såsom gamla Grupp C-bilar, har körts. Det anordnas emellanåt även en del fristående race av förarna, både vanliga race och mer udda former som t.ex. stafettrace. Det förekommer även en del "track days" där förare kan hoppa in och köra i princip vilken bil de vill bara för att det är roligt.

Så i korthet; SRL blir vad vi förare gör det till. Visar det sig att det finns intresse från t.ex. 20-25 förare att köra en serie med Gr.2 på lördagar – ja, då försöker vi lösa det!

– Folk blir förbannade på mig i lobbies, vad gör jag för fel?

I de flesta fall kan man kategorisera problemet i någon av tre kategorier; tekniskt, socialt eller attityd. Den tekniska aspekten rör frågor som att respektera blåflagg och att faktiskt ha koll på vilka regler och liknande som gäller för aktuell serie. Detta innefattar även beteende på banan, huruvida man tänker innan man kastar sig ur depån rakt ut i racinglinjen framför någon som är på ett kvalvarv och liknande.

Den sociala aspekten handlar mestadels om respekt och hänsyn. Det är erkänt svårt att i text på internet förmedla känslor, undertoner och liknande, så saker man säger och skriver kan misstolkas gruvligt. I många fall kan det vara bra att ta en kritisk titt på vad man har skrivit/sagt och om det kan misstolkas. Missförstånd uppstår lätt på nätet, och med begränsad förmåga för många att skriva (t.ex. via handkontrollen till PlayStation) så är det enormt lätt att ord blir fel eller ramlar bort. Auto-correct på mobilapparna är också en sak att hålla koll på.

Attityd handlar om att man kanske ska vara såpass ödmjuk att man inser att man kanske inte alltid gör rätt eller har rätt. Om nån blir arg för något man gör på banan så kan det i många fall vara en bra idé att ta till sig av kritiken och kanske i första hand utreda för sin egen skull om man har gjort något fel och kan lära sig av det. Det är ingen bra "lösning" att någon annan blir förbannad, men det kanske finns en bra anledning till det. Händer det flera gånger eller flera förare har synpunkter på något man gör fel så ska man kanske ta en titt i backspegeln först, istället för att kategoriskt hävda att alla andra har fel.

– Folk gör fel och det gör mig förbannad, vad ska jag göra?

Först och främst; ifrågasätt även dig själv. Börja med att kontrollera att det som gör dig förbannad är ett fel till att börja med. När du är säker på att det du anser att någon annan gör är fel, först då går du vidare.

Prata med vederbörande, med respekt för individen. Tala om vad du anser vederbörande gör fel, vad de kan/ska göra åt det och var de kan hitta mer information om det du anser att de gör fel. I många fall finns det kanske i reglementet, i vissa fall handlar det kanske om oskrivna regler.

I normala fall handlar det om två sorters problem; tekniskt eller socialt. Tekniska fel är sånt som i första hand rör racingen på banan, t.ex. om någon inte respekterar blåflagg, blockerar, krockar eller tränger sig fram på banan. Det kan handla om säkerhet och respekt på banan, att t.ex. titta sig för innan man går ut på banan efter ett depåstopp. Behöver man rapportera en incident vänder man sig i första hand till sin lobby host, som hänvisar eller tar det vidare.

Sociala fel är mer av typen att man lätt kan misstolka vad andra skriver. Det är lätt att läsa in saker som inte står där när många kanske skriver med handkontroll och det går både fort och slarvigt. Känslor och undertoner är svårt eller omöjligt att förmedla via text på nätet, så vid tveksamheter, fråga den du blir förbannad på (privat om möjligt) vad de menar egentligen. Att bli förbannad i lobbychat eller på Discord eller PSN löser sällan några som helst problem, det eskalerar snarare problemet till att det blir grupperingar inom communityn. Attitydsproblem kan vara svårare att direkt göra något åt då det är en del av individens personlighet i många fall. Men man kan ändå i god ton påtala att någons attityd inte riktigt faller alla i smaken.

– Andra bilar hoppar omkring jättemycket på banan, varför?

Detta är ett fenomen som har med så kallad "latency" att göra. Det benämns ibland "lag", och betyder mer eller mindre "fördröjning" i de här sammanhangen. Förenklat; För att spelet ska veta var alla bilarna på banan är någonstans så rapporterar varje klient (förare i det här sammanhanget) position, hastighet, riktning m.m. för sin bil till alla andra klienter i samma lobby. Vi vet inte exakt hur spelen överför denna information (klient till klient, eller klient till server till klient), men det är lite tekniskt och utanför denna FAQ. Beroende på nätets belastning så kan *tiden* det tar för den informationen att komma från klient A till klient B vara tillräckligt lång (tänk 2 sekunder istället för kanske 50 millisekunder) så att spelet måste börja "gissa" var klient B:s bil är i förhållande till klient A:s bil.

Utöver detta så kan viss trafik på nätet "förstöras" på vägen då det i vissa protokoll på internet inte finns felkorrigering i själva överföringen. Så om det vill sig riktigt illa så kan position m.m. bli totalt fel.

När man tar ett av dessa fall, eller en kombination därav, så kan man ibland få fenomen som gör att bilar åker omkring antingen tvärs över banan eller kanske rentav kommer farande från långa avstånd i hög fart. Detta kan innebära att man *kan* bli t.ex. avknuffad av banan av en annan förare utan att den föraren ens vet om det. För från *deras* synvinkel så ser det ut som om det är andra förare som laggar. Det är inte ens säkert att lagget går åt båda håll heller, att det är samma för alla, eller ens händer för alla.

Av den anledningen så ska man vara lite försiktig med att bli förbannad på andra förare som kanske brakar in i full fart i någon, då det finns risken att de drabbats av lag som gör att de inte ens, på sin skärm, kanske var i närheten av den som drabbas.

– Vad kan jag göra för att minska risken för problem med lag?

Skaffa en bra uppkoppling till internet är första steget. Fiber är naturligtvis bäst, sen spelar själva *hastigheten* inte lika stor roll som *svarstiderna* gör. Svarstider, även kallat ping, är hur lång tid det tar för ditt nät att skicka ett "ping" till en server och sen få svaret. En *bra* svarstid med fiber ligger idag på 15-20 millisekunder.

För att i mesta möjliga mån minska svarstiderna så finns det ett par saker man kan göra:

– Vad är NAT Type och vad ska jag ha?

https://www.quora.com/What-is-difference-between-nat-type-1-2-and-3

NAT står normalt för Network Address Translation, och har att göra med hur internetanslutna enheter pratar med andra enheter på internet. Många hemnätverk delar t.ex. ut IP-adresser till enheterna i hemmet, t.ex. en PS4/PS5, med adresser som 192.168.0.x eller 192.168.1.x – det varierar lite grann från tillverkare till tillverkare, så det är inte automatiskt något fel om din PS4/PS5 inte har en adress som börjar med 192.168.

Under inställningarna på PS4/PS5:an finns en undermeny som heter nätverk, där man kan bl.a. se status för uppkopplingen. Där kan man avläsa vilken "NAT Type" man har. Detta är ett påfund av Sony på många sätt, för det finns egentligen inga "typer" av NAT. Det som detta talar om är mer HUR din PS4/PS5 är ansluten till nätet. Det finns egentligen tre olika "NAT Type" man kan ha:

– Vi har problem med att vissa förare inte ser varandra i lobbyn?

Detta problem uppstår emellanåt, men vi vet inte vad som påverkar eller hur man löser det. I alla fall inte med någon säkerhet.

Det man kan göra är att de som inte syns i lobbyn *och* de som inte ser alla i lobbyn lämnar lobbyn och kommer tillbaka. Om detta åtgärdar problemet så kanske allt funkar.

Om förare fortfarande inte ser varandra i lobbyn så finns det risk för att en hel del skumma saker kan komma att hända. Bilar som inte kommer iväg från starten, bilar som *ser ut* som om de inte kommer iväg för en del förare men som, osynligt, är ute på banan som vanligt (från deras synvinkel). Detta är troligtvis relaterat till hur uppkopplingen fungerar, men det är inte alltid lätt att sätta fingret på hur.

Det man kan göra är att man kan starta om lobbyn och testa om alla ser varandra då. Om de fortfarande inte ser alla andra förare eller om någon förare inte kommer iväg från starten så kan man prova om en annan förare startar en ny lobby istället.

I många fall försvinner dock inte problemen ens i en ny lobby, vilket kan innebära att det är någon eller några förare som har problem med sin uppkoppling, eller hur deras klient kommunicerar med lobbyn/andra klienter. I vissa lägen kan det då vara en bra idé att man startar om sitt PS4/PS5 helt. Det *kan* i vissa lägen även räcka med att man via PS4/PS5:ans inställningar testar sin anslutning (PS4/PS5:an kopplar då ner hela nätverket och kopplar upp igen med förnyad IP-adress).